RÅVARER

Norlax satser på kvalitetsråvarer

Fiskene er med andre ord friske og forarbejdes med det samme. En effektiv distribution gør det muligt, at servere fiskene for forbrugerne i butikkernes kølere ganske kort tid efter. De råvarer, Norlax anvender, er rene naturprodukter.

LAKS

Salmo salar

Laksene opdrættes i saltvand i de norske fjorde. Her har fiskene læ fra tusindvis af øer og sten, tempereret vand fra Golfstrømmen, der ledes op langs Norges kyst og den rette mængde føde. Alle lakseproduktioner i Norge er underlagt meget strenge kontrol- og kvalitetskrav. Og havbrugene drives i pagt med naturen og med de størst mulige hensyn til naturen og miljø.

ØRRED

Oncorhynchus mykiss

Ørredens biologi minder meget om laksens. For eksempel gyder de også i perioden oktober-februar. Når æggene er klækkede i april eller maj, forbliver ynglen nogle uger i de vante omgivelser. Herefter tilpasser ørrederne sig rent fysiologisk til saltvand og de skifter farve fra den spraglede dragt til en blank og sølvskinnende dragt.

Hele denne sarte og sårbare proces har de rutinerede dambrugere i Danmark 100% styr på. De giver med andre ord fiskene helt optimale betingelser undervejs. For eksempel de rette vand- og varmeforhold og de helt rette ynglepladser i de store anlæg.

Resultatet af deres store hensyn til alle biologiske og fysiologiske processer kan tydeligt smages på det færdige resultat, der er fisk af en meget høj kvalitet.

Råvarer

KONTAKT

GARTNERVÆNGET 31

6855 OUTRUP

DANMARK

TLF.: +45 76 52 23 00

E-MAIL: norlax@norlax.com