RÅVARER

Norlax satser på kvalitetsråvarer

Fiskene er med andre ord friske og forarbejdes med det samme. En effektiv distribution gør det muligt, at servere fiskene for forbrugerne i butikkernes kølere ganske kort tid efter. De råvarer, Norlax anvender, er rene naturprodukter.

LAKS

Salmo salar

Laksene opdrættes i saltvand i de norske fjorde. Her har fiskene læ fra tusindvis af øer og sten, tempereret vand fra Golfstrømmen, der ledes op langs Norges kyst og den rette mængde føde. Alle lakseproduktioner i Norge er underlagt meget strenge kontrol- og kvalitetskrav. Og havbrugene drives i pagt med naturen og med de størst mulige hensyn til naturen og miljø.

ØRRED

Oncorhynchus mykiss

Ørredens biologi minder meget om laksens. Ørreder gyder også i perioden oktober-februar. Når æggene klækker i april eller maj, forbliver ynglen først i vante omgivelser i ferskvand.

Efter 1-5 år tilpasser ørrederne sig fysiologisk til at komme ud i saltvand. De rutinerede dambrugere i Danmark efterligner ørredens naturlige livscyklus. De giver ørrederne optimale betingelser undervejs med bl.a. de rette vand- og miljøforhold i akvakulturanlæggene.

Resultatet af fiskeopdrætternes hensyn til de biologiske og fysiologiske processer kan tydeligt smages på det færdige produkt, som er ørreder af meget høj kvalitet.

Råvarer

KONTAKT

GARTNERVÆNGET 31

6855 OUTRUP

DANMARK

TLF.: +45 76 52 23 00

E-MAIL: norlax@norlax.com