Ørred

Oncorhynchus mykiss

 

© Scandinavian Fishing Year Book.

Ørredens biologi minder meget om laksens. For eksempel gyder de også i perioden oktober-februar. Når æggene er klækkede i april eller maj,  forbliver ynglen nogle uger i de vante omgivelser. Herefter tilpasser ørrederne sig rent fysiologisk til saltvand og de skifter farve fra den spraglede dragt til en blank og sølvskinnende dragt.

Hele denne sarte og sårbare proces har de rutinerede dambrugere i Danmark 100% styr på. De giver med andre ord fiskene helt optimale betingelser undervejs. For eksempel de rette vand- og varmeforhold og de helt rette ynglepladser i de store anlæg.

Resultatet af deres store hensyn til alle biologiske og fysiologiske processer kan tydeligt smages på det færdige resultat, der er fisk af en meget høj kvalitet.